CÉLJAINK

Az ETOSZ fő célkitűzése a magyar betegek ellátásához a modern és innovatív technológiák biztosítása, amelyhez a következő tevékenységeivel járul hozzá:

Az innovatív terápiák, eljárások és technológiák befogadásának és széleskörű elérhetőségének támogatása

Célunk, hogy a magyar betegek mihamarabb és minél szélesebb körben megkaphassák azokat a korszerű diagnosztikai és terápiás ellátásokat, amelyek többsége a környező országokban már elérhető. Amennyiben a magyar betegellátó intézmények technológiai felszereltsége hosszú távon elmarad a Visegrádi országokétól, a magyar betegek tartósan hátrányba kerülhetnek, és egyre nehezebb lesz felzárkózni az európai ellátási szinthez.

Az egészségügy finanszírozásának stabilizálása

Az ellátórendszer egészének fenntarthatósága nélkül nem csak az ellátások fejlesztését, hanem azok szinten tartását is veszély fenyegeti. A mai gazdasági környezetben minden jogszerű és a működő ellátórendszerbe becsatornázható forrásra szükség van, ezért aktívan kezdeményezzük a megoldásokat, szakmai tapasztalatainkat pedig az egészségügyi és gazdasági döntéshozók rendelkezésére bocsátjuk, hogy ezek mihamarabb elérhetővé váljanak a magyar egészségügyi szolgáltatók számára.

Etikus üzleti és szabályozási környezet kialakítása

Az ETOSZ tagjainak egyértelmű víziója egy transzparens és etikus piaci környezet kialakítása, ahol a verseny ténylegesen a minőség és a szolgáltatás színvonala alapján dől el. Célunk, hogy a piacon a kétoldali kötelezettségek teljesítése, az átlátható elvárások, a hatósági eszközrendszer helyes alkalmazása váljon alapvető értékké.

Szemléletváltás – egységes egészségipari szemlélet meghonosítása

A jól és hatékonyan működő összetett egészségügyi rendszerek egységesen integrált egészként kezelik az egyes szereplőket. Arra törekszünk, hogy ez a megközelítés, amely a betegek egészségnyeresége szempontjából előnyös, és szem előtt tartja a technológiai és pénzügyi fenntarthatóságot, Magyarországon is segítse az ágazat szereplőit, hogy gazdaságilag egymásra figyelve, együtt tudjanak működni a lehető legjobb betegellátás és egészségtudatosság érdekében.