EGYSÉGES EGÉSZSÉGIPAR

Az egészségügy évtizedes problémái, szerkezeti hiányosságai, a számos példaértékű kezdeményezés mellett is, olyan helyzetbe terelték a magyar ellátórendszert, melyben az egyes szereplők akaratlanul is kétkedve tekintenek egymás elképzeléseire, érthető és elfogadható szempontjaira. A rendszer részét képezik a szakpolitika irányítói, az egészségügyi szolgáltatók és szakemberek, és a tágabb értelemben vett egészségipar piacának szereplői is. A kölcsönös függőségben és egymásrautaltságban élő egészségügyi szereplők összetett rendszerében fennálló érzékeny egyensúly nem billenhet ki egyik irányba sem.

Az ETOSZ célja, hogy meghonosítsa azt a haladó szemléletet, mely szerint az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében több terület egyidejű stabilizálása szükséges. Ilyen többek között az egészségipar hatékony és fenntartható működése, az ágazat bérfeszültségeinek kezelése, az ellátás minőségének folyamatos fejlesztése vagy a tulajdonosi szerkezet stabilizálása. Az egészségipar stratégiai nemzetgazdasági ágazatként aktívan hozzá járul az ország adóbevételeihez, munkaerő-képességének növeléséhez, társadalmi-szociális kiadásainak optimalizálásához. Ezen kívül közvetlenül is oroszlánrészt vállal az ágazat működőképességének fenntartásában. Ezt a pótolhatatlan szerepét azonban csak fenntartható és kiszámítható hatósági-szabályozási környezetben tudja megőrizni.