ETIKAI KÓDEX

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének tagjai, mint a magyarországi egészségügyi technológiai és orvostechnikai szektor felelős szereplői elkötelezettek a transzparens és etikus üzleti környezet megteremtése és fenntartása mellett. Ebbéli felelősségük tudatában és a legmagasabb szintű üzleti-etikai elvárások érvényre juttatása érdekében megalkották és magukra nézve kötelezően követendőnek nyilvánították a következő önkorlátozó, üzleti magatartásra vonatkozó szabályokat. Az Etikai Kódex értelmében az ETOSZ tagvállalatok „évente közzéteszik az egészségügyi szakembereknek, alapítványoknak és/vagy egészségügyi intézményeknek adott előző évi támogatásaik összegét az adott tagvállalat által szabályozott módon, így különösen, de nem kizárólagosan a saját vagy az ETOSZ honlapján erre a célra rendszeresített nyilvános felületen vagy az európai érdekképviseleti szervezetek által elfogadott és erre rendszeresített nyilvános felületeken” (Etikai Kódex 2.4. c pont). Az ETOSZ tagvállalatainak első alkalommal 2018-ban kell megtenniük a 2017-es támogatások éves összesítését és nyilvánosságra hozatalát. Az alábbi táblázat tünteti fel azon ETOSZ tagvállalatok támogatásaira vonatkozó adatokat, amelyek ezen adatokat az ETOSZ honlapján hozzák nyilvánosságra

ETIKAI KÓDEX LETÖLTÉS> ETOSZ TAGVÁLLALATOK TÁMOGATÁSAI_2017>