SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS

TAGGYŰLÉS

Az ETOSZ legfőbb döntéshozó szerve, az egyesület rendes tagjainak összessége, a Taggyűlés. A Taggyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni, minden tag egy szavazattal rendelkezik.

ELNÖKSÉG

Az Elnökség az Egyesület irányító, vezető testülete, amely dönt minden olyan ügyben, melyet az Alapszabály nem utal a Taggyűlés hatáskörébe: meghatározza és felügyeli az Egyesület operatív szervezetének működését, dönt a rendes és a pártoló tagok felvételéről, ellenőrzi a Taggyűlés határozatainak végrehajtását, valamint dönt a Taggyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben.

ELNÖK

Az elnök teljes körűen, valamennyi ügyre kiterjedően képviseli az ETOSZ-t. Így többek között megszervezi és irányítja az Egyesület operatív szervezetét, adminisztrációját, ellenőrzi az Elnökségi döntések végrehajtását, képviseli az Egyesületet harmadik személyek előtt, valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatait.

SZEKCIÓK

Az ETOSZ szakmai munkájának fórumai az egyes érintett tagok által alkotott szekciók, melyekhez a tagok szabadon csatlakozhatnak. Jelenleg három szekció végez aktív tevékenységet:

- Szervpótló kezelések szekciója
- In vivo diagnosztikai szekció
- Mozgásszervi sebészet szekciója

IGAZGATÓ

Az igazgató irányítja az ETOSZ operatív működését, felel az ETOSZ vezető testületei, tisztségviselői által meghatározottak végrehajtásáért és a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, az egyes taggyűlési, elnökségi határozatoknak, illetve az elnök utasításaink megfelelően jár el az ETOSZ érdekképviseleti tevékenysége érdekében.